Fogyasztói felmérés az egységárról

A KOZMOS felmérést készített a a mosószerek egységáráról és a mosási szimbólum ismeretéről

A felmérést a Kantar piackutató cég (www.kantar.com ) végezte el 2020. decemberében Magyarországon on-line kérdőíves formában a hazai fogyasztókat reprezentáló 520 fő bevonásával, amiben nők és férfiak is egyenlő arányban vettek részt.

A felmérés alátámasztotta a mosószerpiacon jelenleg kapható három főbb terméktípus jellemző használati megoszlását is: a megkérdezettek 32%-a mosóport, 53%-a folyékony vagy gél mosószert, 16 %-a mosókapszulát használ a mosáshoz.

1. Az felmérés elsőként arra keresett választ, hogy a fogyasztók tudják-e azt, hogy az egyes márkák adagolási utasításai eltérhetnek és emiatt a különböző termékek kilogrammonkénti és literenkénti árai nem összevethetőek. Ez a megkérdezettek 63 %-ának ismert és egyértelmű volt.

Bár láthatólag a fogyasztók is tisztában vannak azzal, hogy a termékeket inkább a mosások száma alapján kellene összehasonlítani, a jelenlegi egységár képzési gyakorlat miatt még mindig jellemzőbb a kilogrammonkénti/literenkénti összehasonlítás:

-      a mosóporok esetében a vásárlók 24%-a a tényleges mosásonkénti, 41 %-uk a kilogrammonkénti / literenkénti és 13 %-uk a csomagolásonkénti ár alapján hasonlítja össze az árakat.

-      ugyanez a folyékony vagy gél mosószer használók esetében 22 %-ban mosásonkénti, 42 %-ban a kilogrammonkénti / literenkénti és 14 %-nál a csomagolásonkénti ár alapján történik.

-      a mosókapszuláknál, ahol egyértelműbb a mosások számának és az adagolás kapcsolata, a megkérdezettek 32 %-a egy mosás, 12 %-a a kilogramm vagy liter, míg 15 %-a a csomagolásonkénti árakat hasonlítja össze.

2. 2004 óta kötelező az Európai Unióban a mosószereken feltüntetni azt, hogy a termékkel 4-5 kg ruha hány átlagos mosása[1] végezhető el. Ezt a termékeken a gyártók a következő szimbólummal jelölik, ahol a szám a mosások számát jelöli.

 

 

A felmérésben megkérdezettek 93% felismerte a mosások számát jelző piktogramot és tisztában volt annak jelentésével.


3. A válaszadók 83 %-a egyetértett azzal, hogy a mosószerek közti választásban segítene, ha minden mosószer árát egy adag, 4-5 kg ruha mosásra vetítve tüntetnék fel. Ez összhangban van az AISE korábbi felmérésének eredményeivel is.

A felmérés is azt támasztja alá, hogy a magyar fogyasztók számára a legelőnyösebb az, ha a mosószerek összehasonlítása a termékkel történő átlagos mosás ára alapján történik, ezért szükségessé vált a hazai egységár képzési gyakorlat ilyen irányú átalakítása.[1] az átlagmosás meghatározását és a mosási szám feltüntetésének kötelezettségét a mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004/EK európai rendelet tartalmazza:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0648-20150601&qid=1611753457783&from=EN

Címünk

1118 Budapest,
Gombocz Zoltán utca 14. 


Elérhetőségek

E-mail: csecsei.barbara@kozmos.hu
Telefon: +36 20 982 4498
Mobil: +36 20 361 1195