Jogszabályok

Kozmetikumok

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK RENDELETE a kozmetikai termékekről
Kozmetikai rendelet (CPR)

A BIZOTTSÁG 655/2013/EU RENDELETE a kozmetikai termékekről tett állítások indokolására vonatkozó közös kritériumok megállapításáról
Kozmetikumokról tett állításokról

Háztartás-vegyipar

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérol, engedélyezésérol és korlátozásáról (REACH)
REACH

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról
CLP

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól
Biocid

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 528/2012/EU RENDELETE a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról
Biocid - EU

Címünk

1118 Budapest,
Gombocz Zoltán utca 14. 


Elérhetőségek

E-mail: csecsei.barbara@kozmos.hu
Telefon: +36 20 982 4498
Mobil: +36 20 361 1195